Despre IRIIS

Denumirea: FUNDAȚIA ȘTIINȚIFICĂ ȘI A CULTURII INOVAȚIONALE PENTRU
PERFORMANȚĂ "INSTITUTUL ROMÂN DE INVENTICĂ - IRIIS"

Fundația este constituită ca  persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial . Ea își desfășoară activitatea în conformitate cu Ordonanța de Guvern nr. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată, și cu statutul și actul său constitutiv. Este o organizație apolitică, aconfesională, nonprofit, cu caracter independent, și funcționează pentruconcentrarea competențelor și a eforturilor de restituire în viața publică a investițiilor societății în cercetarea științifică inovativ inventiva și în educație.

Domeniul de specialitate:
Ingineria performanței și inventica;
Praxiologie, logică și algoritmizarea creației tehnice;
Psihologia creației tehnice, demersuri, tehnici și metode de creație;
Dezvoltarea cercetării științifice și tehnologice multidisciplinare, cu dominantă inventivă în domenii prioritare ale științei și tehnologiei;
Structurarea unui învățământ creativ-inventiv la toate nivelele;
Promovarea Protecției Proprității Industriale

Experiența IRIIS, infrastructura tehnologică a laboratoarelor din spațiul academic și din institutele de cercetare cu care fundația se află în parteneriat precum și  competențele proprii ale membrilor ei sunt puse la dispozitia Atelierelor IRIIS, care se doresc a fi o  rețea  într-o  legătură structurală de nivel internațional. Selecția membrilor s-a realizat și se realizează pe criterii valorice, creându-se astfel premize pentru dezvoltarea unui mediu de cercetare de inalt nivel, bazat pe creativitate. Atelierele permit abordarea unor tematici interdisciplinare complexe si vor contribui la cresterea eligibilitatii proiectelor propuse in competitii autohtone si europene.

IRIIS reprezinta o structura organizatorică, non-profit, care sa ofere suport pentru activități de cercetare in echipe interdisciplinare. Scopul declarat al acestui grup il reprezintă expunerea resurselor umane catre proiecte de cercetare la nivel national și internațional. Membrii participanți in cadrul grupului sunt personalități ale lumii științifice, academice și ale mediului productiv, cu preocupare susținută și declarată în domeniul cercetării interdisciplinare și care se pot asocia activităților din cadrul fundației, prin liberă adeziune. Punând la dispoziția clienților săi modele de abordare și platforme tehnologice de nivel inalt. cu o puternică orientare spre cercetare și performanță, atât in domeniul conducerii cât și în tehnologii într-o paletă largă de domenii, cu un portofoliu bogat de clienți, atât de tip corporatist cat si public. Fundația are ca atu principal capacitatea de a imbina acumularile specifice noului val tehnologic cu particularitățile pieței locale. Pentru a face față provocarilor generate de conditiilor specifice economiei bazate pe cunoaștere, căutăm permanent soluții de creștere a competitivității, prin know-how.

Atelierele create sunt o soluție care poate ajuta la structurarea resurselor umane de certa valoare - autohtone si internaționale, in echipe interdisciplinare. Benefiiciile manageriale și tehnologice pe care le propune Fundatia IRIIS cercetatorilor interesati pot favoriza munca de cercetare intr-un mediu colaborativ, pot produce know-how, "made in România" și pot ajuta firmele romanești să devina competitive. Constatând disfuncționalitățile din cercetarea românească, Atelierele poate construi o legatură firească între mediul academic, cel universitar și mediul productiv, legatură proiectată să funcționeze pe principii economice. Pentru IRIIS marele beneficiu va fi unul educational, deoarece membrii echipei noastre au funcționat sau funcționează în spațiu academic cu o expertză de necontestat  și au acum posibilitatea de a lucra in proiecte, alaturi de cercetatori valoroși.

Organizare IRIIS

Fundația de această mărime și importanță are nevoie de o structură descentralizată, și la care, este necesară o linie a funcțiilor de organizare care să-i permită să dezvolte o orientare strategică eficientă, și cu mecanisme de control centralizat.