Editura PERFORMANTICA Iaşi a fost fondată în anul 1995, sub egida INSTITUTULUI NAŢIONAL DE INVENTICĂ din Iaşi.

Obiectivul principal al activităţii editurii îl reprezintă, de la bun început, stimularea şi promovarea performanţei creatoare româneşti. Domeniile de referinţă înspre care editura şi-a orientat activitatea sunt: domeniul creaţiei tehnico-ştiinţifice, în primul rînd, respectiv domeniul social-uman şi cel literar-artistic, în al doilea rînd.

Faptul că editura este patronată de Institutul Naţional de Inventică  nu este deloc întîmplător. Căci, în cadrul acestui institutut s-a fost grupat, încă din 1992, un puternic nucleu de cercetare şi a fost reorganizată activitatea Şcolii Româneşti de Inventică, iniţiată de Prof. Dr. Ing. VITALIE BELOUSOV, ca director fondator al institutului.

 

A crea un debuşeu editorial pentru lucrările de cercetare elaborate în cadrul institutului a fost o necesitate firească, fapt care a determinat  decizia înfiinţării celor două organisme editoriale ale institutului, aflate într-o strînsă cooperare:
            · REVISTA DE INVENTICĂ, iniţiată în anul 1990, avînd ca redactor şef pe prof. dr. ing. Boris Plahteanu;
            · EDITURA PERFORMANTICA, înfiinţată în 1995, avînd ca redactor şef pe prof. Dr. Traian D. Stănciulescu şi secretar general de redacţie Octav Păuneţ.

Din acest moment începînd, activitatea editorială a institutului şi-a dezvoltat permanent resursele, trecînd de la faza publicării unui număr relativ restrîns de titluri, valorificând rezultatele cercetării şi creaţiei tehnico-ştiinţifice membrilor Institutului Naţional de Inventică la aceea a tipăririi unor lucrări cu caracter tot mai larg, reprezentând  autori din ţară şi străinătate.


Astfel, pe fondul orientării generale, s-au conturat în timp câteva obiective derivate, specifice editurii:
           - promovarea prioritară a lucrărilor de factură inter- şi transdisciplinară;
           - susţinerea lucrărilor ştiinţifice cu un grad înalt de originalitate, teoretice sau practice (invenţii, brevete etc.);
¾ promovarea unor lucrări de debut (cum ar fi lucrările de doctorat), ale autorilor tineri cu precădere;
            - realizarea unor tiraje flexibile, în condiţii financiare avantajoase, în funcţie de necesităţile autorilor şi solicitările pieţii.

Existenţa în cadrul Institutului Naţional de Inventică a unor specialişti în măsură să ofere consultanţă şi consiliere în domeniul proprietăţii intelectuale a  reprezentat un beneficiu implicit pentru editură şi autorii ei.

.