Printre cele mai faimoase obiecte preistorice găsite în România se numară două statuete de lut cunoscute sub numele de „Ganditorul de la Hamangia si femeia lui“. 
           Descoperit la Cernavodă, în 1956, Gânditorul datează din mileniul VI î.H. şi aparţine culturii Hamangia, prima civilizaţie de origine meridională apărută pe coasta occidentală a Mării Negre.
        Ambele statuete sunt lucrate din lut ars si se remarca prin redarea destul de realista a trasaturilor corpului uman si prin atitudinea pe care o degaja. Gânditorul reprezintă un bărbat cu coatele pe genunchi si capul sprijinit in podul palmelor, personaj asezat pe un scăunel cu patru picioare scurte, ornamentat cu crestături adânci pe laturile lungi. Scaunelul nu este mobil, ci a fost modelat impreună cu corpul omenesc. inălţimea figurinei este de 11.5 cm, iar lăţimea în dreptul umerilor de 7.5 cm.. Redarea corpului uman si a proporţiilor in poziţia sezandă pe un scaun scund, fără spătar, este remarcabil de realistă.
La scurt timp de la descoperire, cele doua obiecte au devenit simboluri ale spiritualitatii perene. Fara indoiala, reprezentarile si figurinele antropomorfe preistorice reprezintă descoperiri cu o incărcatură simbolică de natura spirituala, religioasa si artistică aparte.
Este o ceramică în care a fost imortalizat unul dintre cele mai expresive gesturi intelectuale ale omului: GÂNDIREA, CARE IMPLICĂ RAŢIUNEA SAU ACTUL INTELECTUAL CERT INTENŢIONAL.
În acel mileniu precreştin, populaţia stabilă credea în forţele atotcuprinzătoare ale Soarelui, ale luminii, ale binelui cu orice preţ. Credinţele solare l-au determinat pe omul carpatic să mediteze, să gândească profund la segmentul

existenţei pământene în derularea veşniciei. Numai credinţa profundă în forţele Cerului a dat putere sedentarului să reziste capriciilor naturii şi răului de orice fel.
          "Gînditorul", zeitatea descoperită în aşezările umane străvechi din Dobrogea a adus dovada existenţei, atunci, a omului înzestrat cu puterea gândirii profunde. Se pare că nu era cu nimic mai prejos de nivelul semenului mai tânăr cu şase milenii, sau evoluţia presupune un ritm extrem de lent al mutaţiilor genetice. După chipul şi poziţia lui, se înţelege că medita la existenţa unei puteri divine, îi cerea sprijin acesteia, îi aducea mulţumiri şi laude.
          Această imagine a cosmosului spiritual plăsmuit în chip uman aduce dovada existenţei confortului, a bunei stări materiale, precum şi a unor performanţe tehnice obţinute cu mijloace specifice. Scaunul pe care se aşeza omul străvechi a rămas în practica tuturor generaţiilor care au urmat, fără modificări structurale şi fără uzură morală.
          Privind imaginea Gînditorului de Hamangia se deschide perspectiva trecutului spiritual care a dat chip omului carpatic, al omului aşezat în legile lui morale intangibile.
          Idolul acesta creat în străvechime a rămas ca o treaptă pe urcuşul civilizaţiilor noastre. A rămas dovadă că neamul care 1-a creat a trăit pe vatra nestrămutabilă, a trăit numai din produsul muncii lui şi nu a râvnit la bunul semenilor, deci nu s-a organizat după rânduielile tribale şi jefuitoare. Vetrele cultice nu puteau fi purtate, în fuga cetelor nomade, nici idolii de vatră nu însoţeau prăzile şi nu veneau pe spinarea calului.
          Gânditorul aduce dovada că am fost, că am fost paşnici, că am fost de când lumea pe aceeaşi vatră.

         Analiza, deducţia, inducţia ca acte ale gândirii logice inventive a permis să vedem această echivalenţă, demonstrând că acest simbol „GÂNDITORUL” este activ, deci trăieşte, şi că ideile avansate de noi, aici, vor triumfa, fiindcă sunt vii.
               Având o valoare cu greu de estimat, Gânditorul de la Hamangia, asemenea multor obiecte de patrimoniu naţional a reprezentat pentru noi incă din primele momente ale naşterii Institutului Naţional de Inventică Iaşi imaginea care prin stilizare să ne reprezinte -  marca noastră. Aşa a apărut simbolul INVENTICA, ca obiect de  proprietate intelectuală protejat prin Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi apoi Trofeul - Oscar INVENTICA -  Statueta  de bronz “Gânditorul de la Hamangia”, trofeu acordat celor mai meritorii inventologi şi inventatori .
In anul 2000, Statueta Gânditorul de la Hamangia a fost aleasă de o comisie internaţională drept unul dintre cele zece simboluri care ar trebui să ne reprezinte planeta şi să fie trimise în spaţiu pentru o eventuală întâlnire cu o civilizaţie extraterestră. Ea este înscrisă în lista UNESCO a celor mai importante zece artefacte ale culturii mondiale

INVENTICA

Creative Designers