Accesarea fondurilor nerambursabile

analiza afacerii;

identificarea surselor de finanţare;

stabilirea ideii de proiect şi a programului pentru depunere;

verificarea eligibilităţii solicitantului - întocmire studiu de prefezabilitate;

culegerea de date şi informaţii necesare elaborării documentelor specifice proiectului;

studii de inginerie şi specificaţii tehnice;

asistenţă în obţinerea aprobărilor şi avizelor necesare, inclusiv la întocmirea documentaţiei specifice

elaborarea documentaţiei de finanţare necesară depunerii proiectului (cerere de finanţare, plan de afaceri, memoriu justificativ, buget, etc.);

depunerea documentaţiei de finanţare la organismele finanţatoare.

 

 

Asistenţă în monitorizarea şi implementarea proiectului

realizarea documentaţiilor aferente procedurilor de achiziţii publice;

întocmire rapoarte către autoritatea contractantă;

elaborare documentaţie necesară cererilor de plată;

evaluarea specifică a proiectelor de investiţii;

asistenţă tehnică şi financiară pe parcursul implementării proiectului;

asistenţă pe parcursul monitorizării post-implementare.

.


.