OFERTĂ PENTRU PARTENERIAT ŞI SERVICII
Fundatia IRIIS având priorităţi mondiale în domeniul creativităţii şi a produselor inovativ - inventive bazat fiind pe expertiza echipei sale de profesionişti, va prezintă oferta sa pentru un parteneriat de valoare si a unor  servicii elaborate pe următoarele filoane de competenţă:

Cecetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi concepţie inovativă

- Fizica aplicată: Electro şi Magnetometrie, Plasma rece, Ultrasunete,
- Construcţii de echipamente mecanice, construcţii de maşini, acţionări hidraulice şi pneumatice,
- Energii recuperabile.

 

 

Activitate inovativ inventivă şi promovare a protecţiei  proprietăţii industriale

- Asistenţă şi consultanţă pentru protejarea produselor de proprietate industrialã:     

Brevete de invenţie, Modele de utilitate, Mărci, Desene şi modele industriale etc.,
- Cercetare documentarã din brevete şi literaturã nonbrevet,
- Veghe tehnologică,
- Cercetări de prediagnoză, ingineria valorii şi IP Score,
- Consultanţă în contractele de licenţiere.

Servicii de consultanţă pentru inovare

- Consultanţă în management, Planuri de afaceri, Studii de fezabilitate
- Proiectare asistată 3D , pe platforme profesionale
-  Autodesk – Inventor 2009, SolidWorks
- Dezvoltare de aplicaţii pentru cercetare, achiziţii de date şi automatizare pe infrastructura National   Instruments – Labwiew,
- Servicii de transfer tehnologic Elaborare caiete de sarcini,
- Întocmire proceduri de implementare tehnologii

 

Testare, certificare,etichetare a calităţii

- Determinarea caracteristicilor funcţionale ale produselor în laboratoarele specializate,
- Întocmire buletine măsurători şi încercări de laborator cu prelucrarea datelor experimentale pe
platforma National Instruments – Labview şi Mathlab,
- Întocmire documentaţie tehnicã omologare produse,
-Consultanţă pentru întocmirea standardelor interne de firmă,
- Consultanţă în utilizarea standardelor internaţionale ISO, IEC, ANSI, BSI …

 Editura “Performantica”, Revista de Inventică.
- Servicii de editare prin Editura proprie “Performantica”
– Editare volume ale conferinţelor, cărţi, monografii, materiale promovare, si pe suport electronic pentru manifestări ştiinţifice, culturale şi acţiuni economice etc.