Editura PERFORMANTICA Iași a fost fondată în anul 1995, sub egida Institutului Național de Inventică din Iași. Obiectivul principal al activității editurii îl reprezintă, de la bun început, stimularea și promovarea performanței creatoare românești. Domeniile de referință înspre care editura și-a orientat activitatea sunt: domeniul creației tehnico-științifice, în primul rînd, respectiv domeniul social-uman și cel literar-artistic, în al doilea rînd. Faptul că editura este patronată de Institutul Național de Inventică nu este deloc întîmplător, căci, în cadrul acestui institutut s-a fost grupat, încă din 1992, un puternic nucleu de cercetare și a fost reorganizată activitatea Școlii Românești de Inventică, inițiată de Prof. Dr. Ing. VITALIE BELOUSOV, ca director fondator al institutului.

Din acest moment începând, activitatea editorială a institutului și-a dezvoltat permanent resursele, trecand de la faza publicării unui număr relativ restrîns de titluri, valorificând rezultatele cercetării și creației tehnico-științifice membrilor Institutului Național de Inventică la aceea a tipăririi unor lucrări cu caracter tot mai larg, reprezentând autori din țară și străinătate.
Astfel, pe fondul orientării generale, s-au conturat în timp câteva obiective derivate, specifice editurii:
- promovarea prioritară a lucrărilor de factură inter- și transdisciplinară;
- susținerea lucrărilor științifice cu un grad înalt de originalitate, teoretice sau practice (invenții, brevete etc.);
- promovarea unor lucrări de debut (cum ar fi lucrările de doctorat), ale autorilor tineri cu precădere;
- realizarea unor tiraje flexibile, în condiții financiare avantajoase, în funcție de necesitățile autorilor și solicitările pieții.