• consultanţă în managementul afacerilor pentru agenţi economici (strategii de piaţă, studii de piaţă, strategii de marketing, planuri de afaceri);
  • consultanţă în elaborarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă pentru persoane fizice, agenţi economici şi pentru instituţii publice;
  • asistenţă în monotorizarea şi implementarea proiectului – raportări tehnice şi financiare, realizarea cererilor de plată;
  • realizarea documentaţiilor aferente procedurilor de achiziţii publice;
  • evaluarea specifică a proiectelor de investiţii.